Program Berg menighet

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Berg/Berg_menighet_program_varen_2018.png 

Meny
Nyheter Berg
Ansatte i Berg menighet
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
 

Kveldsgudstjeneste i Berg arbeidskirke søndag 19. mars 2017 kl. 19.00

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Berg/Berg_Anne_Dahl.png
Anne Dahl vil dele fra sin troshistorie denne kvelden. Hennes overskrift er: Min vei inn i kirkelig sammenheng med en oppvekst fjernt fra kristenmanns blod! Vi har alle våre tros/tvilshistorier og denne søndagen vil Anne Dahl dele fra sin historie og fortelle hva den kristne troen betyr for henne idag.  I dag arbeider hun som famlieterapeut og driver sin egen praksiss med navnet Samlivsassistanse. Anne Dahl utdannet seg til prest i voksen alder, men har aldri blitt ordinert til prestetjeneste. Hun er datter, søster, kone, mor og bestemor og har 5 barn med sin mann,  biskop Per Arne Dahl. Hun vil bli intervjuet og blir blant annet bedt om å reflektere rundt sin egen oppvekst som var uten kirkegang og uten trosopplæring. Andre temaer hun vil berøre er: -Prest eller terapeut? -"Bispinne" eller familiearbeider i egen storfamilie? Hun vil berøre sitt arbeid som familieterapeut og vil dele noen tanker til oppmuntring knyttet til påsken og påskebudskapet.

Musikalsk vil sanggruppen «Tell it» fra Sandefjord bidra sammen med kantor Jan Ivar Eikeland. Berg menighet inviterer til en glad kveld til refleksjon og oppbyggelse. Sokneprest Audun Haga leder gudstjenesten søndag 19. mars kl 19.00.

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Berg/Berg_Tell_It.png


 

  
Av: Maria Søderstrand Jensen   Publisert: 15.03.2017
 

Se tidligere utgaver »
Konfirmant Berg

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Illustrasjonsbilder/Konfirmant_2018_logo.png
Informasjonsbrosjyre konfirmasjon Berg 2018

Konfirmantplan Berg våren 2018

Fordeling konfirmasjon i Berg 13. mai 2018

Kalender
04 Mars
11:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
08 Mars
19:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
18 Mars
11:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
22 Mars
09:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
29 Mars
19:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
01 April
11:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
11 April
17:30 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
15 April
11:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
29 April
18:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
03 Mai
19:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
13 Mai
11:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
13:00 Gudstjeneste, Berg trekirke
17 Mai
10:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
20 Mai
12:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse:
Romberggata 4, 3256 Larvik 

Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no