Meny
Kontaktinfo Stavern
Nyheter Stavern
Ansatte i Stavern menighet
Stavern MR 2011 - 2015
Misjonsprosjektet i Stavern
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hem
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Styrvoll
Svarstad
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
Misjonsprosjektet i Stavern

Klikk på bildet for å se
Misjonsprosjekt - Barn i Madagasker

 

Stavern kirke

Under arbeidet med verftsanleggene følte man ganske snart savnet av kirkelige tjenester. På den tiden var Stavern en del av Brunlanes sogn, og soknepresten i Brunlanes foreslo for verftssjefen at det skulle holdes gudstjenester i et hus i Stavern inntil tilsvarende kunne gjennomføres på marineverftet. Huset der det ble avholdt gudstjenester hadde imidlertid plass til bare en liten del av befolkningen, slik at behovet for en egen kirke var åpenbart til stede.  

 Stavern - HerbstI desember 1751 skriver verftskommandanten, kommandørkaptein Herbst til kollegiet i København at det trengs en kirke for alt det mannskap som hadde samlet seg i Fredriksvern. Samtidig skriver han at en korskirke i murstein er billigst, langt mer solid, mindre brannfarlig og faller best inn i det eksisterende miljø. Taket inne ville han ha flatt med en gipset runding i kantene. Dette mente han ville gi god effekt og god anseelse. På denne måten kunne loftet brukes til lagring av korn i tilfelle krig. Benkene skulle lages slik at ryggene kunne felles ned og hele flatene brukes til lasarett om det skulle bli nødvendig.   På grunn av de mange bygningene som skulle bygges og mangelen på fagarbeidere, skulle kirken være den siste bygningen på verftet, men i mars 1752 ble det bestemt at kirken  skulle bygges tidligere enn først planlagt. Herbst hadde tidligere sendt konsept og en kontrakt om kirkens innredning til tømmermester Joen Jacobsen i Skien. Alteret og prekestolen skulle være etter mønster fra Brevik gamle kirke.          

 Videre skulle det være stoler til klokker og plass til døpefonten i koret. Døpefonten ble laget av tre og kunne lett flyttes fram i kirken. Klokkerstolen og benken langs nordre side av koret er fremdeles bevart.   Det er ingen tvil om at kirkens arkitekt og konstruktør har vært Herbst selv. Vi legger bl.a. merke til at han alltid bruker første person når han skriver om kirkeplanene.        

 Byggingen av kirken skrider fram etter planen, og 2. desember 1755 meddeler Herbst til kollegiet i København at kirken er såpass ferdig at den kan innvies på kongens fødselsdag den 31. mars 1756.   Det var biskop Dorph fra Oslo som sto for vigslingen, og han talte over et ord fra Salme 84.5: ”Salige er de som bor i ditt hus, de skal alltid love deg.”  

Stavern - Sett frainngang


Herbst hadde fått tegnet kirken med inngang fra øst, mens det vanlige var at alteret skulle ligge mot øst, mot solens oppgang og Jerusalem. Med inngangen plassert slik slapp menigheten å vandre rundt kirken og kirkegården for å komme inn i kirken. Her blandet biskopen seg inn, og det ble en del skarp brevveksling som endte med disse ord fra Herbst: ”Jeg er kommandant, og jeg bestemmer hvor inngangen skal være.” Og slik ble det!

 

   Kirkens ur var ikke ferdig til innvielsen, og en del av malingsarbeidet inne sto igjen til etter innvielsen. Ei heller var maleriene i altertavlen ferdige, og kirkens tårn kom først på plass i 1758. Sakristiet på vestsiden sto ferdig i 1760 og først en måned etter innvielsen ble det meldt til København at bildene til altertavlen var bestilt fra en kunstmaler i Sandefjord, Jacob Pedersen Lindgaard.  

 

Stavern - Kongegalleri


Kirkens første orgelverk ble bygget av orgelbygger Gaarder fra Kongsberg og hadde 4 stemmer. Det ble innviet i november 1790 samtidig som kongestolen på nordre galleri ble oppført.

 

   Utvendig var kirken ikke malt. Her var det de røde mursteinene som dominerte. Først rundt 1790 ble kirken hvitkalket lik de murte verftsbygningene på den tiden. De fargene kirken har i dag ble påmalt i 1880-årene.   

Fra begynnelsen hadde kirken 50 stolrader, hver med plass til 6 personer. I tillegg var det 44 klappseter i midtgangen. De nederste benkene ved hver av de 3 inngangene var lukkede familiestoler med vinduer som kunne heises opp og ned etter behov. Da det ikke var oppvarming inne i kirken kunne man ved å ha metallskåler inne i familiestolene holde varmen på de kaldeste dagene. Familiestolene bakerst i kirken ved hoveddøren var reservert for verftssjefen og hans familie.  

Stavern - AltertavleInne i kirken legger man straks merke til altertavlen dekorert med malerier av Jacob Pedersen Lindgaard og figurene som er skåret ut av professor Stanley fra København.Det nederste maleriet av korsfestelsen viser Jesu mor og den disippel han elsket, og det øverste bilde av himmelfarten viser Jesus som blir borte for sine disipler i skyene. Engelen nederst til venstre har ”Jesus” malt på brystet. Den kommer med trøstens og kraftens beger til den svake og nedbøyde som kjemper sin Getsemanekamp. Den andre engelen med hjortehode innbyr den tørstige hjort (sjel) til å komme og drikke av livsens vannkilder. Videre ser vi jomfru Maria og en skikkelse med lovens tavler. Helt øverst ser vi symbolet på Gud med glorien strålende ut. Symbolet er en trekant, den treenige Gud med navnet Jahve i hebraiske bokstaver. På begge sider ser vi herolder som roper ut det glade budskap fra Gud.  

Stavern - Klokke i Tak

 

 

I taket ser vi stjernehimmelen, forgylte stjerner på blå bakgrunn, astronomisk ordnet etter det nordlige stjernekart, som peker opp mot evigheten, mens uret i taket forteller om tidens gang. Tid og evighet går her sammen. Den skarpe iakttaker vil imidlertid se at stjernehimmelen i taket avviker fra den reelle stjernehimmel vi normalt opplever ute. Når vi vet at jorden går i bane rundt solen samtidig som den roterer om sin egen akse, så endrer stjernebildet seg med årstid og tidspunkt. I kirken er stjernehimmelen slik vi ser den om senvinteren på våre breddegrader, og slik ble den laget med hensikt. Den skulle selvfølgelig samsvare med den 31. mars 1756, kirkens innvielsesdag og kong Fredrik Vs fødselsdag!  

I 1799 ble kirken en kombinert marine- og menighetskirke, og den 5. oktober 1903 ble kirken en ren menighetskirke for Fredriksvern sogn. Det ble da inngått en kontrakt mellom kommunen og Staten om en vederlagsfri overtakelse. Om kirkens navn: ”Det Combinerede Admiralitets og General Commissariats kollegium havfer under 7de Februar 1756 resolveret: Frederichsværn Kirke skal ikke gies noget Navn, da den er og forblir en Garnisonskirke.”

  
Av: John Magnar Ørnes   Publisert: 13.05.2010
 

Se tidligere utgaver »
Konfirmant Stavern


http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Konfirmant/Konfirmant_2019.png
Informasjonsbrosjyre konfirmant Stavern  2018/2019 
 
Informasjon om konfirmantleir med Stavern menighet sommeren 2018


Dette skal konfirmantene kunne utenatt og delta på

Høstplan konfirmant Stavern 2018

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Illustrasjonsbilder/PAMELDINGSKNAPP(5).png


Det er mulig å følge konfirmantopplegget i Tanum, men stå til konfirmasjon i Stavern. Les mer under Tanum menighet.


 

 

 

Kalender
24 Desember
14:30 Familiegudstjeneste, Stavern kirke
16:00 Gudstjeneste i Stavern Kirke
25 Desember
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
31 Desember
17:00 Økum. gudstjeneste, Stavern kirke
06 Januar
10:30 Gudstjeneste i Stavern Kirke
13 Januar
11:00 Gudstjeneste, Stavern kirke
20 Januar
10:30 Familiegudstjeneste i Stavern Kirke
27 Januar
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
03 Februar
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
10 Februar
11:00 Gudstjeneste, Stavern kirke
17 Februar
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
24 Februar
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
03 Mars
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
10 Mars
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
17 Mars
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
24 Mars
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
31 Mars
19:00 Gudstjeneste, Stavern kirke
07 April
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
14 April
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
18 April
17:00 Gudstjeneste, Stavern kirke
19 April
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
21 April
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
28 April
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
05 Mai
10:30 Gudstjeneste, Stavern kirke
08 Mai
17:00 Gudstjeneste, Stavern kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse Larvik:
Romberggata 4, 3256 Larvik 
Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no