Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap i DnK
Veikart til kirker/kirkegårder
Hva koster det
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hem
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Styrvoll
Svarstad
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
  Utskriftsvennlig side

Berg Steinkirke

Det er 122 sitteplasser i henhold til brannforskriftene.

Besøksadresse: Helgeroveien 813, 3267 LARVIK

Om Berg stenkirke:

Berg gamle kirke ligger like ved riksvei 301. Den er ikke soknekirke i vanlig forstand, men den brukes mye likevel, f. eks. til vigsler, konserter og til noen gudstjenester i sommerhalvåret.

Fram til rundt 1960 lå kirken i ruiner etter å ha blitt revet i 1882. Enkelte forskere fremhever nettopp denne kirken som et av kristendommens eldste monumenter på Østlandet. Man tror at nyomvendte vikinghøvdinger på godset Manvik -som lå like ved- reiste kirken tidlig på 1100-tallet. Ved rivingen i 1882 fant man en grav i murveggen, to alen ned fra fra korets møne. Her fant man levninger etter en voksen person. Det fortelles at konger i den tiden ble begravd på denne måten, og lendemennene på Manvik var å regne som kongelige personer. Mange gamle mynter er funnet på det gamle jordgulvet og disse er utstilt. Den eldste er fra 1177. Myntene har trolig sammenheng med at folk i all hemmelighet kastet dem ned som avlat for syndene sine.

Berg steinkirke i Brunlanes er en av de mest interessante kirker fra middelalderen. Nøyaktig når den ble bygget er det uenighet om. Riksantikvar Harry Fett mener at den er bygget før Olav den Helliges tid, kanskje så tidlig som på 1000-tallet. At kirken er innvidd til St. Laurentius (som ble martyr år 258) og ikke St. Olav kan tyde på det.

Kirken er bygget i naturstein i angelsaksisk stil. Det er bare port­alene og hjørnesteinene som er hugget til. Kirken har et avlangt skip og et mindre, firkantet kor. Utvendig er kirken 21 meter lang og 11,5 meter bred. Innvendig er kirkespiret 11 Í 8 meter og koret er 5 Í 5 meter.

Kirken er enkel og den hadde tre innganger. To av inngangene var for menigheten og den smale inngangen på sydsiden av koret var for geistligheten. De runde buene over dørene er inspirert av den romerske byggestilen. Alle tre har steiner som er hugget til.

Det fantes ikke vinduer i kirken til å begynne med, men det var en liten rundbuet lysglugge i gavlen inne i koret. Den var ca. en meter høy. Det var heller ikke prekestol eller benker, så folk sto under gudstjenesten. Opprinnelig var det også jordgulv som var dekket med heller. Klokkene (den ene er blitt borte) hang på kirkeloftet og formen viser at de ble laget på slutten av middelalderen. I vestgavlen var det en liten lem som ble lukket opp under ringing.

Kirkegården var rundt kirken, men de rikeste kjøpte seg gravplass inne i kirken og ble gravlagt under steingulvet. Kirken har også blitt brukt som tilfluktssted ved krig.

Etter reformasjonen forfalt kirken og alle verdisaker ble sendt til København. Men i 1592 skjedde en stor restaurering av Berg steinkirke. Den fikk en vakkert utskåret prekestol, det ble hugget ut et vindu og åpningen til koret ble gjort større. Alteret fikk to nye lysestaker av messing og det ble satt inn stolstader i kirken så menigheten hadde noe å lene seg til. Dessuten kom forkynnelsen i forgrunnen.

Berg steinkirke ble brukt helt til slutten av forrige århundre. Men den ble for liten og kom i så dårlig stand at menigheten valgte å bygge en ny kirke i tre like ved. Denne nye kirken ble innviet 18. oktober 1878.

Steinkirken ble etter hvert revet. Steinene ble styrtet inn i kirken hvor de ble liggende helt fram til 1911. Da ble de hentet fram og ble benyttet til forskjellige gjøremål rundt om på gårdene. 13. september 1970 ble imidlertid steinkirken, etter et langvarig arbeid med lærer Jakob Jakobsen i spissen, åpnet. Prekestolen fra 1592 er på plass og likeledes de to lysestakene. Det er også hengt opp mynter fra 1177 – 1712. De ble funnet i gulvet og har antagelig blitt brukt som hemmelig avlat. Menigheten i Berg sogn bruker fremdeles Berg steinkirke ved noen gudstjenester hvert år.

 
Kalender
19 Desember
18:00 Familiegudstjeneste, Hvarnes kirke
23 Desember
11:30 Institusjonsgudstjeneste, Yttersølia sykehjem
24 Desember
12:00 Institusjonsgudstjeneste, Furuheim
13:00 Familiegudstjeneste i Tjølling Kirke
13:30 Gudstjeneste, Tanum kirke
14:00 Gudstjeneste i Nanset Kirke
14:00 Gudstjeneste i Styrvoll Kirke
14:00 Gudstjeneste, Kjose kirke
14:00 Gudstjeneste i Hvarnes Kirke
14:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
14:00 Familiegudstjeneste, Langestrand kirke
14:00 Familiegudstjeneste i Larvik Kirke
14:30 Gudstjeneste, Østre halsen kirke
14:30 Familiegudstjeneste, Stavern kirke
14:30 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
14:45 Gudstjeneste, Tanum kirke
15:00 Gudstjeneste i Kvelde Kirke
16:00 Gudstjeneste i Berg Trekirke
16:00 Gudstjeneste i Larvik Kirke
16:00 Gudstjeneste i Langestrand Kirke
16:00 Gudstjeneste, Østre halsen kirke
16:00 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
16:00 Gudstjeneste, Nanset kirke
16:00 Gudstjeneste i Svarstad Kirke
16:00 Gudstjeneste i Stavern Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse Larvik:
Romberggata 4, 3256 Larvik 
Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no