Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap i DnK
Veikart til kirker/kirkegårder
Hva koster det
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hem
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Styrvoll
Svarstad
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
  Utskriftsvennlig side

http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Tanum/Tanum_kirke_flyfoto.pngDet er 216 sitteplasser i henhold til brannforskriftene.

Besøksadresse: Tanumveien 161, 3268 LARVIK

Om Tanum kirke:

Tanum kirke er viet til Olav den hellige og datert til sent 1100-tall. Man har imidlertid funnet spor etter en eldre kirke i konstruksjonen.

Oldsakssamlingen oppbevarer en praktfull helgenskulptur fra rundt 1250 som kirken eier. Tanum kirke har inventar som spenner over en 400-årsperiode. Flere middelalderklenodier oppbevares hos Oldsakssamlingen. På kirkens sørvegg henger altertavlen fra 1685 etter at kirken i 1890-årene fikk altertavle malt av kunstneren Eilif Pettersen. Over døpefonten finner vi en kopi av Lucas Cranacs berømte maleri "La de små barn komme til meg". Orginalen henger i Larvik kirke. Tretårnet stammer fra 1850. Like før frigjøringen i 1945 ble to av ni overlevende flysoldater som hoppet fra et amerikansk bombefly gjemt i tårnet inntil Milorg klarte å få soldatene trygt over til Sverige.

 
Kalender
19 Desember
18:00 Familiegudstjeneste, Hvarnes kirke
23 Desember
11:30 Institusjonsgudstjeneste, Yttersølia sykehjem
24 Desember
12:00 Institusjonsgudstjeneste, Furuheim
13:00 Familiegudstjeneste i Tjølling Kirke
13:30 Gudstjeneste, Tanum kirke
14:00 Gudstjeneste i Nanset Kirke
14:00 Gudstjeneste i Styrvoll Kirke
14:00 Gudstjeneste, Kjose kirke
14:00 Gudstjeneste i Hvarnes Kirke
14:00 Gudstjeneste, Berg arbeidskirke
14:00 Familiegudstjeneste, Langestrand kirke
14:00 Familiegudstjeneste i Larvik Kirke
14:30 Gudstjeneste, Østre halsen kirke
14:30 Familiegudstjeneste, Stavern kirke
14:30 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
14:45 Gudstjeneste, Tanum kirke
15:00 Gudstjeneste i Kvelde Kirke
16:00 Gudstjeneste i Berg Trekirke
16:00 Gudstjeneste i Larvik Kirke
16:00 Gudstjeneste i Langestrand Kirke
16:00 Gudstjeneste, Østre halsen kirke
16:00 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
16:00 Gudstjeneste, Nanset kirke
16:00 Gudstjeneste i Svarstad Kirke
16:00 Gudstjeneste i Stavern Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse Larvik:
Romberggata 4, 3256 Larvik 
Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no