Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap i DnK
Veikart til kirker/kirkegårder
Hva koster det
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
Søk etter gravlagte

Stavern kirkegård - Stavern kirkegård 1

Veibeskrivelser

Klikk på bildet og du får opp en
oversikt med veibeskrivelser.
http://www.larvik.kirken.no/img/11_09_20_Illustrasjonsbilder/Larvik_kommune.png

  Utskriftsvennlig side

Hva koster det?

Her finner du en oversikt over betalingssatsene for 2017. Dette gjelder for alle områder innenfor fellesrådets ansvarsområde, bortsett fra konfirmantavgift. Konfirmantavgiften settes fra menighetsrådet og kan variere fra menighet til menighet.

Betalingssatser for 2017

Prisene nedenunder er inkludert mva i de tilfellene hvor tjenestene er innenfor mva–lovens område.

 

2017

2017

Gravferd/grav

Innenbys

Utenbys

Festeavgift for enkelt kistegrav per år

300

300

Festeavgift for urnegrav per år

300

300

Kremasjonsavgift[i]

2 755

6 700

Betaling for bruk av kirken m.v. (jf. KL§20)

 

 

Prest ved begravelse/bisettelse[iii]

2 530

2 530

Kantor/musiker ved gravferd[iv]

1 530

1 530

Kirke/kirketjener ved gravferd[v]

2 190

2 190

Preludering

690

690

Vielse    
Prest ved vielse[ii] 2270 2270
Kantor/musiker ved vielse[iv] 1530 1530

Kirke/kirketjener ved vielse[v]

2190 2190

Tjenester på gravplassen

 

 

Kistebegravelse[vi]

 

4 370

Nedsetting av urne

 

900

Sommerstell normalt gravsted

1 870

1 870

Sommerstell norm. gr.+ krans til jul

2 180

2 180

Sommerstell stort gravsted

2 570

2 570

Sommerstell stort gr. + krans til jul

2 880

2 880

Navnet minnelund, andel stellavtale

4 720

4 720

Navnet minnelund, reservering av grav

4 720

4 720

Navneskilt i bronse

4 110

4 110

Andel i felles gravminne

19 500

19 500

Leie av kirkerommet[vii]

 

 

Øvelser per time

460

570

Konserter per time[viii]

570

1 120

Omvisning med guide pr. person

70

70

Omvisning med guide grupper

600

600

Annen utleie pr time

860

1 140

Andre rom

 

 

Små rom per gang

610

610

Store rom per gang

940

940

Volds Minde, lite rom

610

610

Volds Minde, stort rom

940

940

Tjodalyng, 1. etasje

1 520

1 520

Tjodalyng, 2. etasje

940

940

Østre Halsen, menighetssalen

940

940

Østre Halsen, andre enkeltrom– pr. rom

920

920

Østre Halsen, arbeidsrom og peisestue

1 320

1 320

Berg AK, Hele kirken

2 060

2 060

Berg AK, festsal, salong – pr. rom

940

940

Berg AK, kjellerrom.

610

610

Nanset, menighetssalen

940

940

Nanset, peisestue, kjellerrom – pr. rom

610

610[i] Kremasjonsavgiften er en egenandel, jf. vedtak i plan– og økonomikomiteen, Larvik kommune dekker overstigende kostnader.  Utenbys faktureres direkte fra VIKS.

[ii] Utenbys avgift for prest gjelder i de tilfeller hvor brudeparet har folkeregistrert adresse utenfor prostiet.

[iii] Utenbys avgift for prest gjelder i de tilfeller hvor avdøde hadde folkeregistrert adresse utenfor prostiet.

[iv] Innenbys avgift for musiker ved vielse gjelder i de tilfeller hvor brudeparet har folkeregistrert adresse utenfor sognet, eller ikke er medlem av DnK. Ved gravferd innkreves innenbys avgift når avdøde ikke var medlem av DnK.

[v] Innenbys avgift for kirke/kirketjener ved vielse gjelder i de tilfeller hvor brudeparet har folkeregistrert adresse utenfor sognet, eller ikke er medlem av DnK. Ved gravferd utenom Undersbo innkreves innenbys avgift når avdøde ikke var medlem av DnK.

[vi] Beregnet kostnad på fysisk arbeid ved en begravelse. Eventuelle seremonikostnader kommer i tillegg.

[vii] Dersom menighetsrådet ber om det, kan kirkevergen redusere utleieprisen. Saksbehandling skjer i samsvar med vedtatt rutine for utleie av, og betaling for bruk av kirkene. Jf. fellesrådsvedtak; 04/2014. Etter avtale med FR kan MR selv stå som ansvarlig arrangør av konsert og inngå kontrakt med ekstern aktør.

[viii] Timesatsen regnes ut fra hele den tiden leietaker disponerer kirken. Ved billettsalg er satsen 20% av brutto billettinntekt. Timesatsen er da minimumssats.


Gravplasstakster for urnegravplasser Larvik Kirkelige Fellesråd 2017

 

Navnet minnelund

Startbeløp en grav

Undersbo, Stavern (kommer)

20 år

kr. 4 720,-

Startbeløp navnet minnelund m/reservert grav.

Undersbo, Stavern (kommer)

20 år

Kr. 9 440,-

Navneplate i støpt bronse, ferdig montert.

 

stk

Kr. 4 110,-

Forlengelse pr grav

 

1 år

kr. 230,-

Festeavgift pr grav (Etter endt friperiode)

 

1 år

kr. 70,-

 

 

 

 

 

Felles gravminne

Startbeløp

Undersbo

20 år

kr. 19 500,-

Navneplate i støpt bronse, ferdig montert.

 

stk

kr. 4 110,-

Forlengelse avtale

 

1 år

kr. 1 000,-

Festeavgift (Etter endt friperiode)

 

1 år

kr. 300,-

 

 

 

 

 

Ordinær urnegrav (4 urneplasser) 

Startbeløp

Undersbo, Tjølling, Langestrand Øvre og Nedre, Tanum, Stavern og Torsrød

20 år

kr.    0,-

Festeavgift (Etter endt friperiode)

 

1 år

kr. 300,-

 

Urnegrav i kistegraver (8 urnerplasser) Her brukes kistegraver til urner.

Startbeløp

Hvarnes, Kvelde, Hedrum, Kjose og Berg nye.

20 år

kr.    0,-

Festeavgift (Etter endt friperiode

 

1 år

kr. 300,-

 

Anonym minnelund (Ingen avgifter)

Undersbo, Tjølling, Tanum og Torsrød

 


 

Priser på Selvvanningskasser kirkegårder 2017

Bilde Tekst Pris
Andre bilder - Plantakasser rektangulær

Rektangulær "60x40"
Selvvanningskasse nr. 100
Bredde                       58 cm
Dybde (mot gravsten)  39 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin             18 liter
Jordvolum                   13 liter

960,-

Halvrund "50x30"
Selvvanningskasse nr. 300
Bredde                       49 cm
Dybde (mot gravsten)  31 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin             10 liter
Jordvolum                   6 liter

960,-
 Andre bilder - Plantakasse liten

Rektangulær "40x30"
Selvvanningskasse nr. 500
Bredde                       39 cm
Dybde (mor gravsten)   29 cm
Dybde                        28 cm
Vannmagasin              8 liter
Jordvolum                   7 liter

830,-
  Nedsetting av selvvannings kasse  720,-
 
Kalender
13 Desember
17:00 Juniorsprellen på Ra
18:00 Tetgrupppa
14 Desember
11:00 Torsdagskaffe
17 Desember
10:00 Gudstjeneste, Nanset kirke
10:30 Gudstjeneste, Kjose kirke
10:30 Gudstjeneste, Stavern Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hedrum kirke
11:00 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
11:00 Gudstjeneste, Østre halsen kirke
11:00 Gudstjeneste, Larvik kirke
12:00 Gudstjeneste, Furuheim
18:00 Konsert, Larvik kirke
18:00 Konsert, Nanset kirke
18:00 Konsert, Stavern Kirke
19 Desember
19:00 Konsert, Stavern Kirke
20 Desember
11:00 Institusjonsandakt i Tjølling Sykehjem
17:30 Konsert, Larvik Kirke
18:00 Tetgrupppa
19:00 Musikkandakt i Hvarnes Kirke
22 Desember
22:00 Konsert, Nanset Kirke
24 Desember
13:00 Gudstjeneste i Tjølling Kirke
13:30 Gudstjeneste, Tanum Kirke
14:00 Gudstjeneste i Kjose Kirke
14:00 Gudstjeneste, Berg Arbeidskirke
14:00 Gudstjeneste i Nanset Kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Bestille dåp

Her kan du bestille dåp på nett. Du legger inn bestillingen med ønsket kirke og dato, vi kontakter dere så raskt som mulig etter å ha mottatt bestillingen. Vi har som mål at alle bestillinger skal være behandlet innen 3 virkedager.

Bestill dåp.

Kirkeårets tekster

              Illustrasjonsbilder - Søndagens tekst

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Slektsforskning

Kirkebokregister

Illustrasjonsbilder - Kirkebok illustrasjon 1 

Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse:
Romberggata 4, 3256 Larvik 

Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no