Meny
Om Langestrand kirke
Nyheter Langestrand
Ansatte i Langestrand menighet
Velg din menighet
Berg
Hedrum
Hem
Hvarnes
Kjose
Kvelde
Larvik
Nanset
Stavern
Styrvoll
Svarstad
Tanum
Tjølling
Østre Halsen
  Utskriftsvennlig side

Langestrand – Langestrand nord

Langestrand kirke

Det er 180 sitteplasser i henhold til brannforskriftene.

Besøksadresse kirken: Kirkegata 25, 3264 Larvik

Vis i kart.

Besøksadresse kirkekontor: Larvik kirkekontor, Romberggata 4, 3256 Larvik

Postadresse: Postboks 258, 3251 Larvik

Tlf: 33 17 30 00 

E–post: Felles e-post-mottak

Litt historikk om Langestrand kirke:

Langestrand kirke sto ferdig i 1699. Etter initiativ fra grev Gyldenløve ble byggingen påbegynt i 1698. På den tid lå Langestrand kirke sentralt i industriområdet til Fritzøe jernverk. Denne første kirken ble revet i 1811 og erstattet av en ny - Enighetens kirke - i 1818. Langestrand kirke er kommunens eneste oktogone kirke. Den er enkelt utrustet men har et varmt interiør. Altertavlen er Christian Chrogh's kopi av da Vincis berømte maleri "Nattverden". Enighetens kirke – den tredje i rekken – ble bygd av Langestrand Menighet ved egne midler og gaver. Klokketårnet ble reist samtidig.

Den 1. februar 1818 ble Langestrand kirke innviet. Den hellige handlingen ble ledet av prosten Sartz i biskop Bechs fravær. Kirkebygningen var en litt avlang 8-kantet tømmerbygning med påbygg i syd (sakristi) og i nord (våpenhus). Kun skipet står nå i sin opprinnelige skikkelse.
I forbindelse med de store forandringer av interiøret som kammerjunker Treschow bekostet sommeren 1903, ble den gamle sakristidelen revet og kirken utvidet med et kor etter tegning av arkitekt Berle. Tre år senere ble det føyd til et sakristi for prest og dåpsbarn etter murmester Thornfelts plan.

I 1910 ble våpenhuset ombygd til sitt nåværende utseende med oppgang til galleriene. Prekestolen var til å begynne med anbrakt på veggen over alteret. I 1903 ble den fjernet og erstattet med en ny, plassert i kirkenes sydøstre hjørne. Den gamle oppbevares i Herregården. Etter den forandring som fant sted i 1903, ble det over alterbordet plassert en kopi av Leonardo da Vincis berømte nattverdsbilde, malt av Christian Krogh. Til 150-års jubileet fikk maleriet tilbake sin opprinnelige treramme etter oppussing.

Siden kirken er i kategorien Vernet (bygget i perioden 1650-1850) måtte vi ha Riksantikvarens tillatelse til å fjerne benkene på Østre galleri i 2008 for å gi plass til et rom for konfirmant-undervisning og annen møtevirksomhet.

 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Besøksadresse Larvik:
Romberggata 4, 3256 Larvik 
Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Åpningstider for kontoret 
mandag – fredag 09.00 – 15.00

Telefon: 33173000

E-post

Copyright © 2015 Larvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no