Larvik – Larvik kirke 1

Larvik kirke

Besøksadresse kirken: Colin Archers Gate 10, 3263 Larvik

Besøksadresse kirkekontor: Larvik kirkekontor, Romberggata 4, 3256 Larvik

Postadresse:
Postboks 258, 3251 Larvik

Tlf: 33 17 30 00  

Sokneprest Knut Zakariassen, mobil 91854650

E–post: Felles e–post–mottak

Facebook: facebook.com/larvikkirke

Twitter: twitter.com/larvikkirke

Kirken har 387 sitteplasser i henhold til brannforskriftene.

Om Larvik kirke

Larvik kirke er prostiets hovedkirke og er en langkirke i pusset teglsten. Opprinnelig hadde kirken rundt 450 sitteplasser.

Det var grev Ulrik Fredrik Gyldenløve som lot bygge Larvik kirke. Arbeidet tok til 1674 og vigslingen fant sted 6.januar 1677. Teglsten til kirken ble tilvirket fra et eget brenneri i nærheten. I sin første form var kirken bygd som et langhus med kor og gravkjeller under. Nesten 100 år senere, i 1762, fikk kirken sitt tårn og sakristidelen for enden av koret.

I 1860-årene omformet Arkitekt Grosch kirkens interiør til det det er i dag. Det nye interiøret ble holdt i en nygotisk stil.

Kirkekunst

Larvik kirke har mange kunstskatter. Maleriet "La de små barn komme til meg" av Lucas Cranac d.e , regnes som kirkens fremste klenodium. Maleriet er datert til 1550. En gedigen almissebøsse fra 1733 er plassert i våpenhuset. Altertavlen med sine skulpturer er fra 1750-åra og døpefonten i marmor ble gitt som en gave til kirken rundt 1705.

Orgelet i Larvik kirke

Orgelet i Larvik kirke er bygget av den kjente danske orgelbygger Carsten Lund. Orgelet sto ferdig i 1997, og regnes for å være meget godt, både til gudstjenestebruk og til egne orgelkonserter. Orgelet har 38 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Klangen er av romantisk karakter.

Historikk:

Larvik kirke har hatt 4 orgler før det nye orgelet sto klart i 1997.

Prosjektet med Larvik kirkes nye orgel tok til i 1983, men orgelet sto ikke ferdig før i 1997. Den mest aktive fasen i "orgelsaken" var fra 1991-1997. Siviling. Tor Gabrielsen var i denne tiden orgelkomiteens formann og kantor Per A. Klepaker var prosjektleder. Konsulent var domorganist Kåre Nordstoga som også spilte innvielseskonserten 27. september 1997. Foruten innsamlede midler fra Larvik menighet bidro Larvik kommune med kommunale midler. Siden innvielsen i 1997 har en rekke solister fra inn- og utland gitt orgelkonserter i Larvik kirke.

Disposisjon: